Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2013

waakeup
Sposób jest prosty: nie chcesz czekać na maila - nie odpisuj. Teraz masz przewagę, nie trać jej. Jeśli czujesz, że ktoś się od Ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie uciekać.Raczej ty sama zmilknij, zniknij, przyczaj się. Zrobisz o wiele większe wrażenie, bardziej zaintrygujesz, niż organizując ciągłą nagonkę, której faceci bardzo nie lubią.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromgarfild garfild vianewbeginning newbeginning
waakeup
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home...
— Passenger
waakeup
jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się kurwa rozpłakać..

— to właśnie dziś /mistrz Żulczyk
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie vianotthesame notthesame
waakeup
nie rozumiem czemu mogę mieć tylko nadzieję 
chcę godnie żyć, dobrze żyć, to aż tak wiele?
chcę zdrowia, szczęścia, hajsu, miłości, rodziny 
i przyjemności, a w przyjemności grzeszymy, tak?
to bez sensu, bo wiem, że jestem dobry 
i wiem, że w mej rodzinie powinien być dziś dobrobyt 
zasługują na to, na coś więcej, niż mają 
na to, żeby wiedzieć, że marzenia się spełniają 
waakeup
Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.
— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife vianotthesame notthesame
waakeup
4829 4609
Reposted frommagatek magatek vianotthesame notthesame
waakeup
4546 8793
Reposted frommadlenaa madlenaa vianotthesame notthesame
waakeup
Jestem dziewczyną z problemami. Często się boję. Boję się, że w końcu ktoś odkryje, że do niczego się nie nadaje, że ja sama na to wpadnę. Czasami budzę się w nocy przestraszona, że ten moment właśnie nadszedł.
Ludzie myślą, że doskonale sobie ze wszystkim radzę. To tylko pozory. Tak naprawdę wszystko mnie przerasta i boję się, że w końcu będzie na tyle trudno, że się poddam.Że nagle stwierdzę, że nie mam po co rano wstawać z łóżka..

-littlehope
Reposted fromnewbeginning newbeginning vianotthesame notthesame
waakeup
schować się.zakopać.nie wychodzic.zresetowac.zapomniec.wyłączyc sie. spauzować życie.na dzien. na miesiac. na rok?

August 16 2013

waakeup
Miłość jest kotem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie pytając o zdanie siada na kolanach i og­rze­wa cię samą swoją obecnością. Ma pa­zu­ry,  ale i tak wiesz, że fajnie jest mieć kota.
— John Planty
Reposted fromnielegale nielegale viaAvinashi Avinashi

August 14 2013

waakeup
A gdy nasze wargi się zetknęły, wiedziałem, że gdybym nawet dożył setki i zwiedził wszystkie kraje świata, nic nie da się porównać z tą jedną chwilą, gdy po raz pierwszy pocałowałem dziewczynę moich marzeń, i byłem pewny, że moja miłość będzie trwała wiecznie.
— Tylko Ciebie chcę
Reposted fromnotthesame notthesame viaAvinashi Avinashi
waakeup
A może to nie jest aż takie ważne? Może potrzebne jest tylko na początku? Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę?
— S@motność w sieci
Reposted byAvinashi Avinashi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl